Förvärvsfrekvens, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 312 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det fjortonde lägsta i landet med 73,9 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.