Andel högutbildade, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 753 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 64:e högsta i landet med 25,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.