Andel högutbildade, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 112 människor (2019). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.