Skattesats, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 753 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Burlövs kommun till 31,27 procent, vilket var den 21:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.