Befolkningsökning, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 312 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Burlövs kommun den sjunde högsta i landet med 6,9 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.