Befolkningsökning, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 753 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Burlövs kommun den femte högsta i landet med 7,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.