Befolkningsökning, Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 844 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Burlövs kommun den 47:e högsta i landet med 2,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.