Kommunens kostnader, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 759 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 92:a högsta i landet med 62 829 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.