Kommunens skatteintäkter, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 650 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 613 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.