Andel förtidspensionärer, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 650 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 87:e högsta i landet med 5,4 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.