Nyföretagande, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 633 invånare. Värdet för nyföretagande är det näst lägsta i landet med 6,5 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.