Andel högutbildade, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 650 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 94:e lägsta i landet med 16,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.