Andel högutbildade, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 633 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 95:e lägsta i landet med 16,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.