Skattesats, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 498 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Bromölla kommun till 33,74 procent, vilket var den 121:a högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.