Befolkningsökning, Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 498 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Bromölla kommun den 47:e lägsta i landet med −2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.