Kommunens skatteintäkter, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 842 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det sjunde lägsta i landet med 40 592 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.