Kommunens skatteintäkter, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 697 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det nionde lägsta i landet med 38 786 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.