Anställda i kommunen, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 842 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 133 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.