Största privata arbetsgivare, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 697 invånare. Största privata arbetsgivare är Saint-Gobain Sweden AB med 425 anställda (nov 2020).

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.