Andel förtidspensionärer, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 842 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är nära genomsnittet med 4,7 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.