Andel företagare, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 842 invånare. Värdet för andel företagare är det 74:e lägsta i landet med 5,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.