Andel företagare, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 697 invånare. Värdet för andel företagare är det 68:e lägsta i landet med 5,4 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.