Andel högutbildade, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 697 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjätte lägsta i landet med 11,3 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.