Skattesats, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 842 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Bjuvs kommun till 32,17 procent, vilket var den 57:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.