Befolkningsökning, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 842 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Bjuvs kommun den 86:e högsta i landet med 2,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.