Befolkningsökning, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 697 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Bjuvs kommun nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.