Befolkningsökning, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 968 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Bjuvs kommun den 73:e högsta i landet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.