Medelålder, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 16 062 invånare. Värdet för medelålder är det 42:a lägsta i landet med 40,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.