Invånare i kommunen, Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 842 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 141 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.