Kommunens skatteintäkter, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 636 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 960 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.