Största privata arbetsgivare, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 636 invånare. PEAB SVERIGE AB är största privata arbetsgivare och med 2 375 anställda (nov 2020) den femtonde största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.