Andel förtidspensionärer, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 636 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 77:e lägsta i landet med 4,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.