Nyföretagande, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 636 invånare. Värdet för nyföretagande är det näst högsta i landet med 18,9 per 1 000 inv, 16-64 år.

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i kommunen i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.