Andel företagare, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 413 invånare. Värdet för andel företagare är det sjätte högsta i landet med 11,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.