Andel högutbildade, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 636 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 60:e högsta i landet med 25,8 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.