Skattesats, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 912 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Båstads kommun till 31,41 procent, vilket var den 21:a lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.