Befolkningsökning, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 636 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Båstads kommun den 24:e högsta i landet med 4,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.