Befolkningsökning, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 413 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Båstads kommun den 38:e högsta i landet med 4,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.