Befolkningsökning, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 912 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Båstads kommun den 38:e högsta i landet med 3,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.