Medelålder, Båstad

Båstads kommun ligger i Skåne län och har 15 636 invånare. Värdet för medelålder är det fjortonde högsta i landet med 47,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.