Kommunens kostnader, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 458 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 60:e lägsta i landet med 60 224 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.