Kommunens skatteintäkter, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 308 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det fjärde lägsta i landet med 39 046 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.