Andel förtidspensionärer, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 308 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 85:e högsta i landet med 5,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.