Andel företagare, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 063 invånare. Värdet för andel företagare är det 85:e lägsta i landet med 5,6 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.