Andel högutbildade, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 308 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 42:a lägsta i landet med 14,2 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.