Skattesats, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 458 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Åstorps kommun till 31,47 procent, vilket var den 26:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.