Befolkningsökning, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 308 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Åstorps kommun den 91:a högsta i landet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.