Befolkningsökning, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 063 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Åstorps kommun nära genomsnittet med 1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.