Medelålder, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 063 invånare. Värdet för medelålder är det 29:e lägsta i landet med 39,5 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.