Medelålder, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 308 invånare. Värdet för medelålder är det sjuttonde lägsta i landet med 39,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.