Invånare i kommunen, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 940 människor (2019). Landarealen är 93 kvadratkilometer.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.