Invånare i kommunen, Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 341 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 144 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.