Kommunens kostnader, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det 49:e lägsta i landet med 59 504 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.