Kommunens skatteintäkter, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 49 437 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.