Kommunens skatteintäkter, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 43 633 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 47 439 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.