Anställda i kommunen, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 43 633 invånare. Värdet för anställda i länet är det 60:e högsta i landet med 2 886 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.