Största offentliga arbetsgivare, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 42 131 människor (2018). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Största offentliga arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.