Andel förtidspensionärer, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 90:e lägsta i landet med 4,1 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.