Andel förtidspensionärer, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 42 131 människor (2018). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.