Andel företagare, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 7,2 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.