Andel företagare, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 42 131 människor (2018). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.