Förvärvsfrekvens, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det 65:e högsta i landet med 83,7 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.