Förvärvsfrekvens, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 42 476 människor (2019). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.