Andel högutbildade, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 42 131 människor (2018). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.