Andel högutbildade, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 43 633 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 83:e högsta i landet med 23,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.