Andel högutbildade, Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 81:a högsta i landet med 24,5 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.